Email to be sent to Filipino-speaking clients or requestors when closing a ticket
Edit me

Feedback Survey Template - Filipino

Email to be sent to Filipino-speaking clients or requestors when closing a ticket

Body

Mahal na ,

Salamat sa pakikipag-ugnay sa Digital Security Helpline na pinapatakbo ng pandaigdigang organisasyon ng karapatang pantao na Access Now - Home - Access Now

Ang mensaheng ito ay upang ipaalam sa iyo ang pagsasara ng iyong kaso na pinamagatang “”.

Mahalaga sa amin ang iyong katugunan. Kung nais mong magbigay ng katugunan tungkol sa iyong karanasan sa Access Now Digital Security Helpline, mangyaring punan ang sumusunod na pagsusuri:

Access Now’s Digital Security Helpline Feedback

Ang bilang ng iyong kaso ay:

Kung mayroon kang anumang karagdagang mga katanungan o alalahanin, mangyaring ipaalam lamang sa amin at masaya kaming tutulong.

Salamat,