First response, Email to Client for Tagalog speakers
Edit me

Initial Reply - For Tagalog Speakers

First response, Email to Client for Tagalog speakers

Body

Mabuhay ,

Salamat sa inyong pagdulog sa Access Now Digital Security Helpline (https://www.accessnow.org/help), ako nga pala si at ako’y narito upang kayo ay tulungan.

Natanggap na namin ang inyong panimulang mensahe at amin na itong pinupuproseso.

Para sa inyong kaalaman ang Helpline ay binubuo ng mga security professional na nakikipagugnayan mula iba’t-ibang parte ng mundo. Dahil dito, maaaring ibang miyembro ng aming grupo and sumagot sa inyong katanungan. Depende ito sa oras at araw na aming natanggap ang inyong mensahe. Ako, o isa sa aking mga kasamahan ang makikipag-usap sa inyo sa madaling panahon upang magtanong ng karagdagang impormasyon na kinakailangan para maisagawa ang inyong mungkahi.

Maaari lamang pong ipagpatuloy niyong ilagay ang “[accessnow #]” sa subject ng mga susunod niyong mensahe patungkol sa inyong probelama.

Lubos na bumabati,